Information Militär snabbmatch och Precisionsskjutning.

 

Upprop för respektive skjutlag sker bakom skjuthallen på angiven starttid. Skytten ställer upp bakom sin skylt med nummer på skjutplatsen. En funktionär kommer att kontrollera att skytten står på rätt plats och att vapenkontroll är genomförd. När uppropet är klart går alla gemensamt in i skjuthallen.

I skjuthallen finns en tejpremsa utmed hela golvet. Bakom den skall skyttarna befinna sig hela tiden när skjutning inte pågår.

Vid Militär snabbmatch plockar skyttarna upp först när skjutledaren ger ordern ”Förberedelsetid 5 minuter startar”. Efter 5 minuter kommenderas: ”Förberedelsetid slut”, ”Provserie. Ladda”

Vid Precisionsskjutning plockar skyttarna upp först när skjutledaren ger order om det.

Skjutledaren ger därefter kommandon enligt skjuthandboken.

Skytten är själv ansvarig för att funktionär skriver rätt resultat på protokollet och sätter därefter i en ny spegel och återvänder till skjuthallen.

OBS!

Det är viktigt att samtliga skyttar följer ovanstående regler för att vi skall kunna hålla skjuttiderna.

VIKTIGT!
Skyttarna uppmärksammas på, att det efter invägning och godkännande i vapenkontrollen, är förbjudet att ändra eller skruva på justerskruvar, vilka på något sätt kan påverka avtryckarvikten.