Information om Fältskjutningen

Fältskjutningen avgörs enligt följande:

Vapengrupperna A, B och R avgörs med poängfältskjutning.

Vapengrupp C, alla klasser, avgörs med traditionell skjutning.

Antalet stationer är 10 st.

Bansträckningens längd är 1 900 meter.

Figurnummer för skytt 3 och 8 kommer att bli markerade med röd bakgrund och vit siffra. Övriga markeringar kommer att ha gul bakgrund och svart siffra.   

Upprop kommer att ske enligt angiven tid vid Tävlingscentrum Lövsjötorp. Därefter sker busstransport till Kavlås. På startplatsen sker ett nytt upprop enligt tidigare. Samma tidsangivelse. Patrullerna kommer att utgå med 10 minuter mellan patrullerna. Inget ytterligare upprop av namn och placering kommer att ske på station 1.

Arbetsuppgifter för skyttarna anges på förutsättningslappen. Skyttar utan arbetsuppgift stannar minst 2 meter från figurerna.

Vattenpåfyllning kommer att finnas efter station 5.

Toaletter kommer att finnas i Kavlås, en vid avstigning och en vid påstigning.

Åskådare har möjlighet att följa med på bussen. Vid stationerna kommer särskilda platser för åskådare att finnas.

Vid platsen för uppropet enligt ovan finns ingen service, eller möjlighet att uppehålla sig en längre tid.

Särskjutning genomförs vid Tävlingscentrum Lövsjötorp.

OBS! Skjuthandboken B3.2.2 ”Påföljder ringa brott mot säkerhetsbestämmelser” kommer att verkställas, bl. a. när skytt tar ur propp innan kommandot ”Ladda”.